Sporten in het onderwijs is nodig!

Op juni 2018 maakte het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend dat bijna de helft van de Nederlandse jongeren te weinig beweegt. Ook vanuit andere onderzoek-instanties komen zorgen naar voren over de kennis van bewegen en gezondheid van studenten. Dit leidt onder meer tot meer aandacht voor het sporten en bewegen, ook in het onderwijs.

Studenten doen kennis op, over sport in de gymles en leren over de waarde van bewegen voor een gezonde leefstijl. Maar bewegen kan veel méér voor ze betekenen. Bewegen helpt studenten in hun sociale, culturele ontwikkeling en het bouwen aan je eigen identiteit. En het draagt bij aan het voorkomen van waarschijnlijk latere ouderdomsziekten en de ontwikkeling van bepaalde functies in het menselijk lichaam. Daarnaast is bewegen vooral ook leuk om te doen. Als studenten er plezier in hebben, is er ook meer kans dat ze buiten school blijven bewegen, ook op latere leeftijd.

Een student dat tijdens sport- of spelactiviteiten kennis maakt met bewegen, leert daarbij tegelijkertijd over gedragsnormen en -waarden binnen een groep, krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Daarbij leert een student leeftijdgenoten van verschillende achtergronden kennen en bouwt verantwoordelijkheid op voor zijn of haar manier van doen. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt ook, dat hoe vaker het zitten wordt onderbroken, hoe groter de kans is dat ouderdomssuiker op latere leeftijd voorkomen kan worden. Het voorkomen van verschillende klachten op latere leeftijd ligt bij onder andere: voorlichting en het zo vroeg mogelijk starten met bewegen.

Al met één gymles per week kunnen scholen zo helpen aan een betere gezondheid van studenten. De verschillen tussen scholen in de aandacht die zij geven aan sporten en bewegen zijn tot nu toe te groot. Bovendien kan, vanwege het belang van sporten en bewegen weinig aanbod op scholen, het ook leiden tot kansenongelijkheid. Op scholen waar dit aanbod onvoldoende is, kunnen leerlingen niet profiteren van de voordelen van bewegen. Veel gezondheidsinstanties vinden het voorkomen van verslechtering een belangrijke opbrengst van sporten en bewegen op scholen.

Auteur: Dylan Hiddes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.