Interview LEC Rhea Schimmel

Ondanks de omstandigheden vind ik het eigenlijk heel goed gaan” 

 

Onlangs heb ik, Rania van de opleiding Media en Redactie, Rhea Schimmel mogen interviewen. Zij werkt sinds 2018 bij ROCvA als manager van het LEC. Ik heb zelf geen ervaring met het LEC, maar ik hoor van mijn klasgenoten goede verhalen.  

 

Hoe gaat het met u?  

Met mij gaat het op zich goed, het is fijn dat mijn gezin gezond is. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar ik ben er wel aan toe om naar verschillende locaties toe te gaan. Het wordt wel héél saai om alleen maar naar een beeldscherm te staren. 

 

En hoe ervaart u de situatie afgelopen tijd op werk? 

Ondanks de omstandigheden vind ik het eigenlijk heel goed gaan. Het is natuurlijk niet perfect en het is niet dat ik zeg “zo gaan wij altijd verder”. Ik vind dat we heel veel studenten bereiken. We hebben het uitgezocht en vorig jaar in deze periode bedienden we hetzelfde aantal studenten als nu. En dat vind ik heel positief, want je kan natuurlijk ook een hele grote daling hebben. Maar dat is bij ons dus niet het geval en daar ben ik heel blij mee. Ik vind dat de medewerkers van het LEC echt ontzettend snel hebben geschakeld om alles digitaal te gaan doen. Ik heb veel bewondering over hoe dat nu gaat. Ik hoop wel dat wel elkaar weer live gaan zien. Als je over bepaalde problemen praat of motivatie dan is het heel lastig als je studeten alleen op het scherm ziet en bijvoorbeeld niet hun lichaamshouding. Een student zegt bijvoorbeeld dat het goed gaat, maar zit totaal onderuit gezakt en kijkt mij niet aan. Dat soort dingen mis je nu. 

 

Hoe kunnen studenten jullie vinden, ook als ze nog nooit eerder met het LEC te maken hebben gehad?  

Op Portaal voor talent. Ik hoop dat elk student ons kan vinden. We hebben alle studenten ook een mail gestuurd met ons contactgegevens. Mochten ze vragen hebben over school of loopbaan of over hun thuissituatie, dan weten ze wie ze kunnen bellen. En er is pas geleden een enquête uitgegaan naar alle studenten. Een van de vragen was of zij nog hulp nodig hebben en dat zij dan kunnen mailen naar een mailadres. 

 

Krijgen jullie speciale vragen in deze coronatijd? 

Natuurlijk krijgen we wel Corona gerelateerde vragen van jongeren die toch angstig zijn om weer naar school te komen, of het er wel veilig is. Of ze een mondkapje mogen/moeten dragen of niet. Maar omdat wij vanuit het LEC al zo gewend zijn om er voor onze studenten te zijn, heb ik niet echt nieuwe vragen.” 

 

Welke hulp- en ondersteuningsvragen krijgen jullie en welke oplossing geven jullie meestal? 

“Bij het LEC werken medewerkers ‘passend onderwijs’ voor als je bepaalde aanpassingen nodig hebt om je studie te kunnen volgen. En we hebben ook loopbaanadviseurs en die zijn weer voor studenten die twijfelen over hun opleiding. Er zijn jeugdartsen voor als een student zich ziekt voelt en jeugdadviseurs voor studenten die een onveilige thuissituatie ervaren, depressief zijn of bijvoorbeeld paniekaanvallen hebben, en ga zo maar door. 

Het LEC heeft zoveel verschillende onderdelen waar wij ondersteuning in geven dat ik niet zo kan zeggen wat meestal ons advies is. Alle onderdelen worden evenveel gebruikt. 

 

Signaleren jullie dingen die voor de andere MBO’s interessant kunnen zijn? 

Het LEC bestaat op elk ROC van het Amsterdam. Alle andere Mbo’s in Amsterdam hebben hun eigen begeleiding- en ondersteuningsstructuur. Maar het komt wel overeen, en we hebben veel contact met elkaar. Alle Mbo’s in Amsterdam delen ervaringen met elkaar. Ik werk al 12 jaar in het MBO, we kennen elkaar goed, dus je durft elkaar gewoon te bellen van “Hey, ik zit hier even mee, hoe doe jij dat?” We zijn daarin geen concurrenten van elkaar, maar echt samenwerkingspartners.” 

                                                                                                                                                   ~ Rania Sokhn                                                                                                                            

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.