Nu in het nieuws

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen

Studentes kappersopleiding showen hun kunst

Enkele tientallen studenten van de kappersopleiding van ROC Nijmegen doen mee aan The Chair Talents. Dat is een hairstylingcompetitie die zich online afspeelt. In totaal zijn er meer dan 150 deelnemers. Ook studenten van[...]

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Blijf op de hoogte met Nieuwsbrief MBO Raad!

De Nieuwsbrief MBO Raad is weer verschenen. Met ditmaal onder andere: Onderwijsraad miskent positie docenten beroepsonderwijs, wijzigingen experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl, taaleisen aan buiten[...]

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Entree, zo doen we dat

Het platform Entree houdt op 5 juni 2015 in het Oude Magazijn in Amersfoort de conferentie Entree, zo doen we dat.

woensdag 20 mei 2015
MBO Raad

MBO Raad

Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs: meer aandacht voor kritische denkvaardigheden

De bewindspersonen van OCW en SZW stuurden op 29 april een brief naar de Tweede Kamer waarin zij ingaan op de manier waarop burgerschapsvorming aandacht krijgt in de verschillende onderwijssectoren. Voor het mbo constate[...]

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Wijzigingen experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Elke school ontving op 6 mei een brief waarin OCW melding maakt van twee wijzigingen in het Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl.

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Taaleisen aan buitenlandse mbo-studenten

De vaste Kamercommissie OCW heeft vragen en opmerkingen aan de minister voorgelegd over haar brief van 15 december 2014 over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen. Daarbij ble[...]

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Minister informeert mbo-scholen over Wet studievoorschot hoger onderwijs

Alle mbo-scholen ontvingen op vrijdag 1 mei een brief van minister Jet Bussemaker waarin zij ingaat op de consequenties van de invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs voor mboers.

woensdag 20 mei 2015
MBO Raad

MBO Raad

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Op de website van de MBO Raad treft u het servicedocument onderwijsovereenkomst 2015-2016 van de MBO Raad. Per 1 augustus 2015 start het vrijwillige jaar voor de invoering van de herziene kwalificatiedossiers. Scholen ku[...]

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren

Op 23 april was er een kort plenair debat over de stages en de subsidieregeling praktijkleren. Daarbij zijn vier moties ingediend. Eén door de VVD, een door de SP en twee door D66. Het gaat om de volgende moties.

woensdag 20 mei 2015
 
MBO Raad

MBO Raad

Internetconsultatie rekenen

Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over de voorgenomen wijziging van de Wet educatie beroepsonderwijs. De wijziging is nodig omdat verwacht wordt dat de referentieniveaus rekenen voor bepaalde doel[...]

woensdag 20 mei 2015
MBO Raad

MBO Raad

Extra afnamemoment centrale examens 3F

In september 2015 komt er een extra afnamemogelijkheid voor de centrale examens Nederlands 3F en rekenen 3F. Hiermee komen OCW en CvTE tegemoet aan een belangrijke wens van de mbo-scholen.

woensdag 20 mei 2015
 

10 Recente blogs

donderdag 21 mei 2015

Trendmatcher

#Synchroonkijken 2015

donderdag 21 mei 2015

Wilfred Rubens

Waarom hebben we op het gebied van leren moeite met hyperbolen, metaforen en modellen?

donderdag 21 mei 2015

Karin Blogt

Waarde en valideren...synchroon kijkend?

donderdag 21 mei 2015

Wauwel

Verloren dromen

woensdag 20 mei 2015

Trendmatcher

Technologie zal leraren niet snel (volledig) vervangen

woensdag 20 mei 2015

Wilfred Rubens

Hebben we behoefte aan micro-learning als nieuw begrip?

woensdag 20 mei 2015

ICT & Onderwijs Blog

Belastingdienst: 1.500 erbij en 5.000 eruit

woensdag 20 mei 2015

ICT & Onderwijs Blog

Twitterarchief 19-05-2015

woensdag 20 mei 2015

Innovatie in ICT en Onderwijs

2 oktober 2015: Themamiddag Mediawijsheid en Social Learning in het Innovatiehuis

dinsdag 19 mei 2015

Wilfred Rubens

Wat je kunt leren van het ICT in onderwijs-debacle van het Los Angeles Unified School District?

Alle weblogs »